//+------------------------------------------------------------------+
//|                    Ind_VilkaFractals_v1.2.mq4 |
//|           Copyright � 2009, Alexey Sleptsov (lekhach) |
//|                       lekhach18@rambler.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
// ��������� �������� �� ��������� "����� ��������".
// ������ 1.2:
// 1. ��������� ������� �������� �������� ��� �������� ����������.
// 2. ������� ������ ������ �� ����.
// 3. ��������� Alert.
// 4. �������� FractalsTrue.
//--------------------------------------------------------------------
#property copyright "lekhach � 2009"
#property link   "lekhach18@rambler.ru"
//--------------------------------------------------------------------
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width1 1
#property indicator_width2 1
//---- input parameters
extern int  Lines=20;      // ���������� �������/��������� ����������� �����
extern bool FractalsTrue=true; // ���/���� ������� ���������
extern bool AlertTrue=true;   // ���/���� �������
extern color LinesColorUp=Blue; // ���� ������� ����������� �����
extern color LinesColorDown=Red; // ���� ������ ����������� �����
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
//--- my variables
int Up=0;
int BufUp=0;
int Down=0;
int BufDown=0;
double BufPriceUp[100000];
double BufDateUp[100000];
double BufPriceDown[100000];
double BufDateDown[100000];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function             |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
//---- indicators
  SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
  SetIndexArrow(0,217);
  SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
  SetIndexArrow(1,218);
  SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
  IndicatorShortName("Fractals");
  SetIndexLabel(0,"FractalsUp");
  SetIndexLabel(1,"FractalsDown");
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function            |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
//----
  for (int j=0; j<100000; j++)
   {
   ObjectDelete("LineUp"+j);
   ObjectDelete("LineDown"+j);
   }
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function               |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  int limit;
//---- ��������� ����������� ��� ����� ����������
  if (counted_bars>0) counted_bars--;
  limit=Bars-counted_bars;
//---- �������� ����
  for (int i=limit; i>2; i--)
   {
   if (FractalsTrue==true)
    {
     ExtMapBuffer1[i]=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i);
     ExtMapBuffer2[i]=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i);
    } 
//---- ���� Up-���������
   if (iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i)!=0)
    {
     Up++;
     BufPriceUp[Up]=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i);
     BufDateUp[Up]=Time[i];
     if (Up>2 && Up-BufUp>1 && BufPriceUp[Up]<BufPriceUp[Up-1] && BufPriceUp[Up-1]<BufPriceUp[Up-2])
      {
      BufUp=Up;
      ObjectCreate("LineUp"+(Up-1),OBJ_TREND,0,BufDateUp[Up-1],BufPriceUp[Up-1],BufDateUp[Up],BufPriceUp[Up]);
      ObjectCreate("LineUp"+Up,OBJ_TREND,0,BufDateUp[Up-2],BufPriceUp[Up-2],BufDateUp[Up-1],BufPriceUp[Up-1]);
      if (ObjectGetValueByShift("LineUp"+Up,i-1)>ObjectGetValueByShift("LineUp"+(Up-1),i-1))
       {
        ObjectDelete("LineUp"+Up);
        ObjectDelete("LineUp"+(Up-1));
       }
       else if (AlertTrue==true) Alert(Symbol(),Period()," ���������� �����! ",TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_SECONDS));
      } 
     ObjectSet("LineUp"+(Up-1),OBJPROP_COLOR,LinesColorUp);
     ObjectSet("LineUp"+(Up-1),OBJPROP_WIDTH,2);
     ObjectSet("LineUp"+(Up-1),OBJPROP_RAY,True);
     ObjectSet("LineUp"+Up,OBJPROP_COLOR,LinesColorUp);
     ObjectSet("LineUp"+Up,OBJPROP_WIDTH,2);
     ObjectSet("LineUp"+Up,OBJPROP_RAY,True);     
     if (Up>Lines+1) ObjectDelete("LineUp"+(Up-Lines-1));
    }
//---- ���� Down-���������
   if (iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i)!=0)
    {
     Down++;
     BufPriceDown[Down]=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i);
     BufDateDown[Down]=Time[i];
     if (Down>2 && Down-BufDown>1 && BufPriceDown[Down]>BufPriceDown[Down-1] && BufPriceDown[Down-1]>BufPriceDown[Down-2])
      {
      BufDown=Down;
      ObjectCreate("LineDown"+(Down-1),OBJ_TREND,0,BufDateDown[Down-1],BufPriceDown[Down-1],BufDateDown[Down],BufPriceDown[Down]);
      ObjectCreate("LineDown"+Down,OBJ_TREND,0,BufDateDown[Down-2],BufPriceDown[Down-2],BufDateDown[Down-1],BufPriceDown[Down-1]);
      if (ObjectGetValueByShift("LineDown"+Down,i-1)<ObjectGetValueByShift("LineDown"+(Down-1),i-1))
       {
        ObjectDelete("LineDown"+Down);
        ObjectDelete("LineDown"+(Down-1));
       } 
       else if (AlertTrue==true) Alert(Symbol(),Period()," ���������� �����! ",TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_SECONDS));
      } 
     ObjectSet("LineDown"+(Down-1),OBJPROP_COLOR,LinesColorDown);
     ObjectSet("LineDown"+(Down-1),OBJPROP_WIDTH,2);
     ObjectSet("LineDown"+(Down-1),OBJPROP_RAY,True);
     ObjectSet("LineDown"+Down,OBJPROP_COLOR,LinesColorDown);
     ObjectSet("LineDown"+Down,OBJPROP_WIDTH,2);
     ObjectSet("LineDown"+Down,OBJPROP_RAY,True);
     if (Down>Lines+1) ObjectDelete("LineDown"+(Down-Lines-1));
    }
   }
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+